Комікс Філософія Наука В Коміксах Купити Недорого З Доставкою По Україні Огляд, Ціни, Відгуки Інтернет Магазин Geekach Shop

Вона також конструює майбутнє, формуючи принципово нові світоглядні ідеали. У галузі науки і практики вона здійснює інтеграцію різних форм людського досвіду. У час, https://romcbkr.ck.ua/ коли інтереси людства вимагають планетарного підходу до розв’язання світових проблем, філософія інтегрує всі доленосні завдання і цінності людської культури.

філософія і наука

Теорія була принципово спростовною. Раціоналізму були розвинуті учнями К.-Р. Лакатошом (методол. концепція н.-д. програм) та П. Фейрабендом (методол. анархізм) у дискусії з амер.

Благодійна Організація «фонд Сприяння Ініціативам Газети «день»

І нічого не варте оплакування своєї долі схоластами, яких начебто нерозумне суспільство не сприймає. Хто ясно мислить, той ясно викладає думки, той потрібен державі й громадянському суспільству. Робота, яка не дає зрозумілого теоретичного та практичного результату, розумною державою, зрілим суспільством, розумною людиною не оплачується. Правда, є ще багато легковажних, дезорієнтованих, неосвічених чи занадто довірливих людей, які платять шахраям, зокрема й інтелектуальним. Але це вже їхня особиста справа (якщо, звісно, не порушено інтереси держави, суспільства, права людини або держава спокійно сприймає те, що дурять її громадян). Ніяких відкриттів не було б скоєно, якби у людства не виникали філософські питання і бажання знайти на них відповіді.

За Рівнем Усвідомлення

Перший у різний спосіб стверджує й розвиває принцип первинності матеріальності світу, вторинності духу, а другий – принцип субстанційності духу, його визначальної ролі щодо світу й усієї людської реальності. До філософських напрямів належать також реалізм і номіналізм, раціоналізм та ірраціоналізм, сцієнтизм і антисцієнтизм. Натомість інтегративна функція показує, що філософія забезпечує узагальнення висновків часткових (спеціальних, «конкретних») наук, пов’язуючи їх із постановкою і розв’язанням визначальних світоглядних проблем. Таким чином, філософія сприяє створенню цілісної системи наукового знання, елементи якої (окремі науки, галузі, розділи) між собою не пов’язані. При цьому філософія не підміняє конкретні науки, не претендує на розв’язання «своїми методами» їх проблем. Розділяючи філософське (світоглядне) знання і знання наукове, ми виходимо з поділу самої реальності на суб’єкт (активну частину реальності, яка є носієм предметно-практичної, вольової, пізнавальної та іншої активності) та об’єкт.

Наука «схоплює» загальне як таке, саме собою, безвідносно до людських інтересів та оцінок – і в цьому плані наука репрезентує, так би мовити, «незацікавлене» і «байдуже» знання. Щодо філософії, то вона обов’язково враховує зацікавленість людини в результатах пізнавальних зусиль, пізнає загальне не просто як можливе і дійсне, але і як бажане. Таким чином, на відміну від науки філософія завжди є знанням «зацікавленим», «небайдужим», тобто світоглядним знанням. Ці метанауки мають сенс лише тоді, коли є наука, яка виробляє нове знання.

Scroll to Top